Vizija


Naša vizija je da ustanova postane visoko akreditovana zdravstvena organizacija koja će svojim korisnicima pružati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u okviru standarda, realnih resursa i postojećih kapaciteta, zasnovanu na kvalitetu, stručnom znanju, odgovornosti i humanosti radnika.