Konsultativno specijalističke službe

Služba interne medicine

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 112
E-mail: interna.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Cacanović dr Goran, spec.interne medicine i Svetlana Dramalija, med.sestra

 

ORL

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 875 525 lokal 140
E-mail:orl.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: Utorak i četvrtak od 07:00 do 14:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Prim.Demirović dr Alija, spec.otorinolaringolog i Kovačević Dijana, med.sestra

 

ATD

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 136
E-mail:atd.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme:od 07:00 do 10:00
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Nedimović dr Samir, spec.pulmologije i Dostović Zineta, dipl.med.sestra

 

Služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 130
E-mail:pedijatrija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Prim.Hodžić dr Vahida, spec.pedijatar i Halilčević Žana, med.sestra

 

Vakcinacija: Jukan Nermina, med.sestra

Telefon: +(387) 35 283 128 (vakcinacija)
E-mail:vakcinacija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30

 

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 123
E-mail:ginekologija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme:07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Idrizović dr Sandra, spec.ginekologije i opstetricije i Ikanović Šefika, akušerka

 

Služba za fizikalnu medicine i rehabilitaciju

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 134
E-mail:fizijatrija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30 (doktor radi ponedeljak, srijeda i četvrtak)
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Pirić dr Vahidin, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije, Pazarac Sanja, dipl.fizioterapeut, Delagić Medžida, fizioterapeut, Softić Damir, fizioterapeut

 

Služba neurologije

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 134
E-mail:neurologija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme:od 07:00 do 15:30 (utorak i petak)
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Bakalović dr Raza, spec.neuropsihijatrije i Husić Azra, dipl.med.sestra

 

CMZ

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 874 111
E-mail:cmz.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme:od 07:00 do 15:30 (ponedeljak, srijeda i četvrtak)
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Numanović Merima, soc.radnikbr>Tel.: + (387) 35 283 110
Psiholog u centru radi svaki dan.

 

Radiologija

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 138
E-mail:rtg.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 13:00
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Huskić dr Edin, spec.radiologije, Nukić Amina, dip.ing.radiološke tehnologije, Hasanbegović Omer, radiološki tehničar

 

Laboratorijska dijagnostika

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 133
E-mail:lab.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Mr.sci.Azra Zrnanović, dipl.ing.med.lab.dg. Laboratorijski tehničari: Hasanbašić, Nečmija, Lugavić Samira, Karavdić Mediha, Deljković Amel

 

Stomatologija

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
E-mail:stomatologija.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Tim 1: Somun Mehić dr Nermina, doktor stomatologije i Ćosić Mevlida, stomatološka sestra
Telefon: + (387) 35 283 121
Tim 2: Semunović dr Jadranka, doktor stomatologije i Avdagić Zahida, stomatološka sestra
Telefon: + (387) 35 283 122
Tim 3: Čolić dr Zehdina, doktor stomatologije i Varešević Samira, stomatološka sestra
Telefon: + (387) 35 283 132

 

HES

Adresa: Alije Dostovića 75290 Banovići, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 283 131
E-mail:hes.dzbanovici@gmail.com
Radno vrijeme: od 07:00 do 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30
Nosioci tima: Demirović Amra, dipl.sanitarni ing. Čekmić Mirnesa, med.sestra