Kontakt


Adresa:
Ul.Alije Dostovića br.5. 75290 Banovići
Telefon:
035/875-525
Fax:
035/871-011
E-mail:
jzudz.banovici@bih.net.ba
ID broj:
4209215100007
PDV broj:
209215100007
Poreski broj:
03420655
Žiro račun:
132- 130-03031100-55 NLB banka dd Sarajevo


Kontakt forma:
*
*

Poruka poslata!