Odjeljenja, prava i obaveze pacijenta

Saznajte sve o pravima i obavezama pacijenta kao i informacije vezane za naša odjeljenja

O nama

Dom zdravlja Banovići je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom i konsultativno-specijalističkom nivou pružajući usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima (medicina zasnovana na dokazima) primjenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i ekonomskim uslovima, koja nastoje da  promovišu efektivne, pravedne, pristupačne i efikasne programe  u  pogledu:
  • Očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, liječenja i rahabilitacije bolesnih i pvrijeđenih
  • Preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovništva izloženog povećanom riziku obolijevanja, u skladu sa programima preventivne zdravstvene zaštite
  • Promociju zdravlja i prevenciju oboljenja
  • Sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih oboljenja
  • Otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba

Detaljnije